меняю перил с са чипшот +3 на белион кастеты с са на хаст не мение +3 +200кк

или

продаю перил с са чипшот +3 за 500кк